Před vsí je kaplička z roku 1882, pravoúhlého půdorysu, se sedlovou střechou.