Na jižním okraji vsi stojí, obehnán kamennou zdí, kostel sv. Petra a Pavla.

Dle monstrance s nápisem v hlaholici a letopočtem 1470 lze usuzovat, že byl kostel pravděpodobně postaven v 15. století.