Na okraji vsi stojí středověký kostel sv. Kříže, vedle něhož je samostatná zvonice.

Jednolodní kostel s goticky tvarovaným presbytářem má trojúhelníkovitě zakončený portál s letopočtem 1655, pravděpodobně z období rekonstrukce.