Na návsi, na okraji přírodní vyvýšeniny, na dvou ohromných kamenných deskách stojí kostel sv. Michaela. Jedná se o bohatě vyzdobený barokní kostel s renezančním základem a benátským typem zvonice, která svého času sloužila jako obranná věž.

U hřbitova stojí kaple sv. Štefana.