Ve vsi můžete vidět kostel sv. Kříže z pozdního středověku. Základem gotický, v baroku přestavěný, jednolodní kostel, má užší presbytář a samostatnou zvonici.

Kaplička na kraji vsi pochází z 19. století.