Ve východní části vsi stojí gotický kostel Narození Panny Marie se zachovalým nápisem v hlaholici z roku 1439 a freskami benátského směru (1410-1420).

Farní kostel sv. Jiří byl vysvěcen roku 1222, roku 1796 a 1915 přestavěn. Na zvonici z roku 1866 je reliéf sv. Jiří.