Na menší vyvýšenině uprostřed vsi se nachází kostel sv. Kříže. Uvnitř si lze prohlédnout raně barokní dřevěný oltář s obrazem Křižování.