Nad vsi stojí táborový kostel sv. Jiří. Kostel má zvonici z 19. století a je obehnán zdí. Jedná se o zbytek tábora z období tureckých nájezdů.