Ve vsi stojí kostel sv. Marie Magdalény s renesančním oltářem a portálem a zvonicí benátského typu pocházející z let 1872 až 1887.

Kostel zdobí vitrážová okna s podobiznou sv. Marie Magdalény a Svaté rodiny. Kostel byl poprvé vysvěcen roku 1422 a nově postaven kolem roku 1580.

Později několikrát prošel rekonstrukcí.