Středověký kostel sv. Hieronyma má jednoduchý hlavní portál, zvonici a výmalbu.

Kostel byl roku 1883 restaurován a požehnán, prý měl jeden zvon.

Kostel je obehnán zdí bývalého hřbitova.

Před vsí stojí Mariina kaplička z roku 1895.