Ve vsi Truške se nachází kostel sv. Kanciana, který byl postaven před rokem 1700 (pravděpodobně roku 1550). Z vnější strany jednoduchý kostel má u hlavní fasády štítovou zvoničku. Barokní vnitřní část s jednolodním prostorem má na každé straně dvě kaple.

U hřbitova se nachází kaple s letopočtem 1907 na nosném překladu.