V severní části vsi se nachází jednolodní kostel Krista Krále s pravoúhlým presbytářem a zvonicí. Byl postaven v letech 1931 až 1935.

Ve vsi je také kaple z roku 1895, pravoúhlého půdorysu, se sedlovou střechou a půlkruhovým vchodem.