V období Benátské republiky fungovala Armenija do roku 1550 jako sklad zbraní, potom městská spořitelna, respektive zastavárna pro chudší občany, roku 1871 se stala sídlem vedení města.

Foresterija, dřívě nazývána Albergo nuovo, sloužila k recepci a pobytu hostů koperského předáka.

V současnosti ve stavbách sídlí rektorát Univerzity na Primorskem a knihovna fakulty humanitních studií.