Ve vsi Bertoki bylo objeveno archeologické naleziště Sermin s pravěkým, římským a středověkým osídlením, hřbitov a zbytky kostela sv. Jiří z 12. století.

Dnes si při procházce ven z vesnice lze prohlédnout kostel Nanebevzetí Panny Marie. U kostela stojí samostatná zvonice z roku 1934.

V minulosti se u kostela nacházely solné pánve, přímo vedle pak nemocnice pro pacienty s infekčními nemocemi.