Vchod do bývalého kláštera: ulice Cankarjeva 2, vchod do bývalého kostela, nyní protokolárního a společenského sálu se nachází na náměstí Martinčev trg.

 

Klášter středověké konstrukce pochází ze 13. století. V polovině 16. století sloužil jako sídlo inkvizice pro oblast Istrie.

Křížová chodba kláštera byla obnovena v 18. století. Činnost kláštera byla ukončena roku 1806, stavba byla potom využívána jako kasárna, základní škola, učitelský ústav a gymnázium. V současnosti se zde nachází Gymnázium Koper.

Kostel sv. Františka z Assisi představuje charakteristický gotický jednolodní kostel řádů žebravých mnichů.

Kostel byl postaven roku 1268, v polovině 18. století barokizován. V roce 1806 byla jeho činnost ukončena a odstraněno veškeré vybavení. Kostel stojí u minoritského kláštera, v blízkosti kláštera sv. Kláry.

V období rakouské nadvlády sloužil jako školní tělocvična.

V letech 2012 až 2014 byl opraven do podoby protokolárního a společenského sálu .