V nepravidelně rozmístěné vesnici se za opevněním z 16. století schovává významný kostel sv. Trojice.

Díky vnitřní gotické výmalbě z roku 1490 tohoto románského kostela s vysokou zvonicí patří Hrastovlje na samý vrchol bohaté pokladnice středověké nástěnné malby Slovinska.

 

Fresky, které roku 1951 objevil Jože Pohlen, jsou dílem Janeze z Kastva. Znázorňují stvoření světa, vyhnání Adama a Evy z ráje, výjevy z Kristova utrpení, práci sedláků v různých ročních obdobích a slavný Tanec smrti jako nejznámější část fresek, jež představuje mimořádný úspěch středověké ikonografie. Fresky jsou doplněny nápisem v hlaholici.