V Kolombanu byly nalezeny zbytky antického a raně středověkého osídlení s významným nálezem ostatků raně středověkého kostela sv. Kolombana.

V současnosti se zde na nejvyšším bodě hřebenu mezi vesnicemi Hrvatini a Kolombana nachází kostel sv. Brigity Irské. Kostel s pravoúhlou lodí, presbytářem a nízkou zvonicí pochází z 19. století.

U hřbitova ve vsi Lovran je kaple sv. Michaela.