Ve vsi je jednolodní kostel sv. Lucie s pravoúhlým presbytářem, zákristií a okrasně tvarovaným zakončením průčelí. U kostela stojí zvonice.