Farní kostel vsi Šmarje vyrostl pravděpodobně již v 11. století na zbytcích staré předrománské architektury.

Kostel Panny Marie Neposkvrněné a zvonice dnes představují nejdůležitější architektonickou zajímavost vsi Šmarje. Kostel prošel v letech 1730 a 1926 přestavbou. V 60. letech minulého století byl rekonstruován také interiér.