Na vyvýšenině nad vsí si můžete prohlédnout kostel sv. Martina, menší kamenný kostel z pískovce s dvojitou štítovou zvoničkou.

Kostel pochází z přelomu 17. a 18. století. Kolem kostela je hřbitov.