Ve vsi bylo objeveno archeologické naleziště sv. Šebestián, pravěké hradiště s antickými a raně středověkými nálezy osídlení, z nichž vyniká zřícenina kostela sv. Boštjana (Sebastiana).