Tu je bilo arheološko najdišče oziroma najdišče beneških srebrnikov iz druge polovice 13. stoletja, a se domneva, da je zaselek nastal v 17. stoletju, predvsem zaradi varnosti in zaščite pred močno burjo.

Gorski plezalci dobro poznajo te kraje, saj jim ponujajo prav posebne plezalne stene. Ne-plezalci pa lahko te športnike seveda občudujete pri njihovih podvigih.