Kolem roku 470 se tady prý narodil sv. Nazarius, patron Koperu a první koperský biskup. Je mu zasvěcená kaplička, kde ku příležitosti jeho svátku 19. června probíhají slavnosti.

Ve vsi se nachází ještě románský kostel sv. Roka a Šebestiána ze 13. století.