Na malém náměstí Giordanov trg si můžete prohlédnout bývalý klášter a kapucínský kostel sv. Marty.

Skromný kostel byl postaven mezi lety 1621 a 1624.

V současnosti slouží pravoslavné komunitě a je přizpůsoben pravoslavným obřadům.

V prostorech bývalého kláštera dnes sídlí Centrum sociálních služeb Koper.