Před jeskyní byl v minulosti hrad – tvrz, v současnosti můžete v těchto místech vidět zbytky opevnění, které svědčí o tom, že se při útoku nepřátel místní obyvatelé schovávali do jeskyně. Jako útočiště sloužila jeskyně již v pravěku, v období tureckých nájezdů a benátsko-rakouských válek byla přestavena na opravdovou tvrz.

Jeskyně není určena turistickým prohlídkám.