Zvláště pěkně ve vsi působí dva kostely a kaple.

Při příjezdu do vesnice můžete obdivovat kostel z roku 1446, který prý stojí v místech bývalé pohanské svatyně: kostel sv. Kosmy a Damiána.

 

Na druhé straně vsi stojí kostel sv. Ondřeje (sv. Andrej) z 15. století.

 

Sakrální dědictví doplňuje barokně přestavěná kaple blaženého proroka Eliáše z roku 1446.