Kostel vznikl u zříceniny bývalého kostela na kopci sv. Marka. Byl vysvěcen 9. září 1990.

Je postaven jako skupina různých ubytovacích, pastorálních a sakrálních prostor okolo vertikály – zvonice.

Centrem celé kompozice je svatostánek ležící na průsečíku dvou hlavních os objektu. Symbolizuje Krista jako centrum, kolem něhož se všechno točí.

Na křtitelnici se nachází reliéf sv. Nazaria, který s maketou v ruce ukazuje, že je patron našeho města.