Jsou v kostele sv. Trojice na skalnatém kopci vprostřed vysokého táborního opevnění ve východní části vsi.

Románský trojlodní kostel s valenou klenbou a vysokou zvonicí uvnitř zdobí gotická výmalba z roku 1490. Fresky, které roku 1951 objevil Jože Pohlen, jsou dílem Janeze z Kastva a znázorňují stvoření světa, vyhnání Adama a Evy z ráje, výjevy z Kristova utrpení, práci sedláků v různých ročních obdobích a Tanec smrti. Tanec smrti je nejznámější částí fresek a představuje mimořádný úspěch středověké ikonografie. Fresky jsou doplněny nápisem v hlaholici.

Vesnici charakterizují také kamenné domy, stěsnané ulice, portony – typické vchody na dvory, portály z bílého krasového kamene a samozřejmě opevnění osady z 16. století.

V jádru vesnice si můžete prohlédnout také usedlost Hrastovlje 38 z 2. poloviny 17. století s mimořádně kvalitně tvarovaným portonem. Sídlil zde venkovský mocipán.

Navštívit stojí za to také Galerii Jože Pohlena s jeho sochařskými díly a lavírovanými kresbami.

Ves Hrastovlje a její památky si lze snadno prohlédnout nákupem zážitkového balíčku Hrastovlje – zážitek v Istrii.

Zajímavé jsou také teorie o názvu vsi. Dle jedné název pochází z činnosti vesničanů, jež z dubů (»hrast« – dub, uhlí) vyráběli uhlí, dle druhé z názvu poutní cesty Via del Cristo – Cristovia – Hrastovia – Hrastovlje.

Foto: Jaka Ivančič