Ve středověkém, barokně přestaveném, sálovém kostele je pohřben koperský biskup Naldini.

Ke kostelu původně patřil klášter augustiniánek, které v Koperu působily ve středověku. Současnou podobu dostal kostel na přelomu 17. a 18. století.

Po druhé světové válce kostel znárodnili a změnili na sklad. Po vrácení objektu koperskému biskupství ho obnovili. V současnosti je kostel vhodný k bohoslužbám a prohlídkám.