U náměstí Giordanov trg stojí bývalý klášter a kostel sv. Kláry pocházející ze středověku (13. až 14. století) a rozšířený v 16. století.

Klášter byl rozpuštěn začátkem 19. století. Dvůr později pojmenovali po prvním řeckém prezidentu Ioannesi Kapodistriovi, jehož rod pocházel z Koperu. Od roku 2001 zdobí náměstí také socha Ioannese Kapodistria.

V bývalém klášteru sv. Kláry je nyní regionální archiv Koper.