Vas razloženega tipa ima ohranjene domačije z značilno oblikovanimi arhitekturnimi elementi.

Odmaknjena od domačij pa stoji prava posebnost vasi: cerkev kraško-istrskega videza, postavljena tik nad robom prepadacerkev sv. Štefana. Cerkev iz 13. stoletja je romansko zasnovana enoladijska cerkev »istrske skupine«, z gotsko poslikavo in plastiko, renesančnim lesenim oltarjem in opečnatim tlakom. Zvonik je bil cerkvi prizidan leta 1521.

Ogledate si lahko tudi ostanke srednjeveške utrdbe v kraški steni.

Čeprav v vasi ni prebivalcev, vsakega 26. decembra »oživi«. Na dan sv. Štefana tukaj namreč poteka žegnanje konj.