Nastopa:

Godbeno društvo “Mužika” sv. Lazar Boršt

V sodelovanju z Luko Koper d.d.