Koncert »Od Črnega kala dol« z gostom Boštjan Velkavrh.