Gledališka skupina Face, KD Slavec Solkan;

Avtor: Ivan Brešani, priredil: Radoš Bolčina.
Režija: Radoš Bolčina.

Stanovalci doma upokojencev se na sestanku
odločijo, da bodo pripravili gledališko igro.
Odločijo se za Hamleta, delo največjega
a n g l e š k e g a d r a m a t i k a W i l l i a m a
Shakespeara, za režiserja pa določijo bivšega
profesorja. Čeprav jih prepričuje, da niso kos
temu delu, saj nekateri še brati ne znajo dobro,
profesorja vseeno prepričajo, da bo režiral. Po
prvem branju teksta, ki ga seveda ne
razumejo, bo moral revež vsebino prirediti
tako, da jo bodo vsi razumeli.