Predstavitev “Catastico de scritture de’ San Nicolò d’Ultra” (Rokopisna zemljiška knjiga ali Katastik benediktinskega samostana sv. Nikolaja v Oltri, v Ankaranu, Ms. 1569-70)

Zemljiška knjiga benediktinskega samostana sv. Nikolaja v Oltri (Ankaran), imenovana Prvi Katastik, datirana 1569-70, vsebuje zemljiškoknjižne listine, ki jih je prepisal pater Nicolò iz Firenc OSB v koprski Vicedominariji, in je edini ohranjen dokument, ki nam omogoča, v odsotnosti samostanske Kronike in drugih virov, vpogled v delovanje samostana.

Katastik je nastal kot zbirka prepisov zemljiškoknjižnih aktov, ki jih je samostan s časom pridobival z darovi, volili, odkupom, in priposestvovanjem. Vsa snov obsega 206 listin, razporejena je v 6 razredov: 1. Donacije in oporoke (cc. 1-23), 2. Obče odločbe (cc. 8-23), 3. Prodajne pogodbe (cc. 51-71), 4. Menjalne pogodbe (cc. 72-77), 5. Najemne pogodbe (cc. 78-118) in 6. Posebne odločbe (cc. 119-206).

Naslovi, ki jih avtor zapiše v Kazalu, nadomeščajo manjkajoče naslove v spisih. Katastik je dragocen in neprecenljiv vir, ker prikaže večplastno krajevno zgodovino pred časom nastanka krajevnega zgodovinopisja na začetku 17. stoletja: 1. zvrst in obseg kmečke dejavnost, 2. zemljiškopravna ureditev (načela in izrazi), 3. zemljiškoknjižni subjekti (fizične osebe in ustanove ali korporacije), 4. odloki cerkvenega učiteljstva in cesarski privilegiji, 5. dokumentirana toponimija (krajevna in ledinska imena).

Kot gost večera, se bo predstavitvi pridružil g. Boštjan Zidar, glavnega enolog vinske kleti Vinakoper d.o.o.

Kodeks bo predstavil Peter Štoka, Knjižnica Koper.

Lepo vabljeni