Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper bo vsak dan od 2. do 5. aprila 2024, ob 16. uri, v prostorih Mediteranskega center zdravja ZRS Koper (Pristaniška ulica 45, Koper), v spomin na Santorijev pomemben prispevek znanosti in medicini predstavil učencem druge triade osnovnih šol, kako na praktičen način spoznati delo Santorija na področju zagotavljanja zdravja skozi prehrano in gibanje.