Pedagoški inštitut in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem vabita na simpozij z naslovom Diskurzi pandemije: retorika kužnosti in kužna retorika, ki bo v četrtek, 9. septembra 2021, v dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Dogodek bo potekal v hibridni obliki, v živo in po ZOOM povezavi.

Če je bila prej zamisel, da pandemija ni zgolj – ali v določenih primerih celo ne primarno – problem naravoslovja, v veliki meri omejena na humanistično in družboslovno stroko, so v preteklem letu politične in družbene dimenzije »zdravja« postale očitne skoraj vsakomur. Pa vendarle je »pandemijo« kot politični in družbeni fenomen potrebno še podrobneje raziskati, da bi razkrili njeno pestro in raznoliko strukturo.

Izbor govork in govorcev na srečanju, kot so dr. Ali Žerdin, dr. Barbara Rajgelj, dr. Rastko Močnik, dr. Kristian Bjørkdahl …, jamči, da bodo tematike, povezane z diskurzi pandemij, obravnavane z vidika različnih perspektiv, vključujoč zgodovinske, kulturne, politične, filozofske in tudi izobraževalne vidike. Poleg individualnih prezentacij bo občinstvo ob koncu dneva lahko sodelovalo tudi na okrogli mizi, ki bo na primeru novega specialističnega programa iz retorike izpostavila pomembnost retorike kot tiste discipline, ki omogoča razumevanje različnih vidikov skupnostnega življenja.

Več informacij in prijava: www.pei.si/simpozij-retorika-in-pandemija-092021.