Organizatorji: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, JSKD OI Koper in ZKD MOK