Pot nad stenami vas bo vodila do naravnega mostu s šestmetrskim skalnim lokom in pod spodmole, kjer lahko občudujete kraško delovanje v obliki zaves in reber, ki jih ponavadi opazimo le v kraških jamah. Sicer je to območje zanimivo tudi zaradi prehoda s Kraškega roba na mediteransko podnebje.

Ker v stenah gnezdijo ogrožene ptice, je treba slediti opozorilom na opisnih tablah.