Starejši del naselja je nižje ležeči in ima značilno gručasto obliko. Na novejšem, zgornjemu delu naselja, pa so na mestu starih obdelovalnih površin nastale novejše hiše.

V vasi (Hiša Babiči 26) si lahko ogledate dobro ohranjeno istrsko hišo, grajeno iz peščenjaka, z lesenimi konstrukcijami in kritino iz korcev. Strokovnjaki jo datirajo v drugo polovico 19. stoletja oziroma prvo polovico 20. stoletja. Na njen zaprti baladur vodijo kamnite stopnice, podpirata pa ga kamnoseško obdelana stebra. Hiša je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine RS.

V vasi si lahko ogledate tudi razvaline cerkve sv. Janeza in Pavla. Gre za razvaline cerkve iz 15. stoletja, z ohranjenimi gotskimi arhitekturnimi členi v prezbiteriju in ohranjeno gotsko slavoločno steno z gotskimi stavbnimi členi. Ladijski del cerkve je bil preoblikovan v 17. stoletju.

V vasi boste torej lahko istočasno občudovali staro istrsko arhitekturo in nove stavbe. Vsekakor pa svetujemo tudi degustacijo tipičnih istrskih vin, v kateri izmed vinskih kleti – ali pa kar v vseh!