V vasi so domačije kraškega tipa: velike, z zaprtimi dvorišči in s kamnoseško oblikovanimi portali (nekatere so vpisane v omenjeni register).

Domačija Črnotiče 18 je tipična kraška domačija z zaprtim dvoriščem, s portonom iz leta 1886 in vhodno lopo, baladurjem in lesenim zunanjim stopniščem. Domačija Črnotiče 37 je navznoter obrnjena kraška domačija s prednjim in notranjim dvoriščem, zunanjim stopniščem ter portonom iz leta 1841. Domačijo Črnotiče 40 iz začetka 20. stoletja pa predstavljata dva sklenjena niza objektov. Domačija Črnotiče 42 je kraška domačija z notranjim dvoriščem in portonom z letnico 1811 ter portonom gospodarskega poslopja iz 1927. Arhitekturna znamenitost sta tudi porton hiše Črnotiče 45 (iz leta 1887) in kamniti vodnjak (iz leta 1830).

Danes si ob vasi lahko ogledate tudi eno najbolje ohranjenih gradišč v okolici, s povsem ohranjenim obrambnim nasipom. Gradišče je datirano v železno dobo, rimsko dobo in srednji vek.

Seveda ima tudi ta vas nekaj sakralnih objektov. To sta kamnita romarska cerkev Marije Snežne, ki sta jo (na temeljih prejšnje) leta 1665 zgradila mojstra Tomaž Škorja in Kiče ter baročna cerkev sv. Pavla (iz leta 1663) z zvonikom oglejskega tipa.