Približno 100 metrov južno je po 2. svetovni vojni nastala Nova Gabrovica, gručasto naselje, registrirano kot naselbinska dediščina.

Arheološka najdišča pričajo o prazgodovinski in rimskodobni človeški aktivnosti na tem območju.

V vasi je srednjeveška Cerkev sv. Nikolaja, ogledate pa si lahko tudi napajališče in perišče (dobro ohranjeno zajetje pitne vode v kamnitem rezervoarju; prelom 19./20. stoletje) in stari vodnjak iz leta 1762.

V Registru nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije je območje Gabrovica-Osp vpisano kot zgodovinska krajina.

Na tem območju so se namreč odvijali zgodovinski dogodki, pomembni za potek NOB v slovenski Istri. Ohranjenih je več objektov, ki pričajo o teh dogodkih.

Med 2. svetovno vojno je tukaj nastala »tehnika Žena«, posebna tehnika za potrebe protifašistične ženske organizacije. Prostori so bili v bunkerju ene izmed hiš. Tudi ta bunker (ohranjeni del hiše, v kateri je delovala partizanska tehnika Žena) je vpisan v omenjeni register.