Vas je strukturirana v dolgi in ozki sklenjeni pozidavi pod apnenčastim grebenom, na katerem stoji utrjen tabor s cerkvijo. Domačije so v nizih, z zaprtimi dvorišči in ohranjajo značilnosti oblikovanja tradicionalnega stavbarstva.

Vas se prvič omenja leta 1067. Seveda pa, kot je to značilno za okoliške vasi, tudi tukaj arheološka najdišča pričajo o prazgodovinski in antični poselitvi.

Vas je bila zelo pomembna že v času Benečanov, ko so tu postavili obrambni tabor – kaštel, ki je služil nadzoru trgovske poti. Kasneje je postal protiturški tabor, na tem mestu so postavili tudi cerkev sv. Florjana (1860). Gre za pomembnejši primer taborske arhitekture v Sloveniji, celota pa je obdana z obzidjem s stolpom ob vhodu.

V vasi si lahko ogledate tudi manjšo gotsko cerkev sv. Mihaela s trikotno zaključeno glavno fasado in zvonikom na preslico (1851), pred vasjo pa kapelico iz leta 1898 (pravokotnega tlorisa z dvokapno streho).

Predlagamo vam tudi ogled Mlina pri Mostičju oziroma vodnega mlina iz 19. stoletja. Gre za manjši mlin ob rečni strugi, ki je vključno z opremo ohranjen v celoti. To je redek ohranjen primer mlinarstva na Rižani, nekoč pomembne gospodarske dejavnosti v občini.