Ime vasi naj bi izhajalo iz videza prvotnih hiš – te so spominjale na lope. Današnji videz hiš pa je seveda drugačen. Primer je »Hiša od Bardinca« iz leta 1861, ki danes služi razstavišču za muzejske zbirke. To je tipična istrska domačija s kamnitim dvoriščem, pergolo, z zunanjim stopniščem in zunanjimi gospodarskimi objekti. Hiša ima »črno« kuhinjo in vinsko klet s prešo. Glede na odkrito mlatilnico iz leta 1803 se predvideva, da je hiša starejša.

Vaška cerkev sv. Rufa, ob kateri je pokopališče, je nastala v prvi polovici 19. stoletja. Kapelica sredi vasi pa je bila postavljena okoli leta 1900.

Lopar je bil med 2. svetovno vojno pomemben kraj – tu je bilo partizansko središče. 15. oktobra 1944 je bil ustanovljen Partizanski mornariški odred. V prostorih kulturnega doma si lahko ogledate stalno razstavo, ki priča o teh dogodkih.