V Registru nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije je vpisana kot naselbinska dediščina in kulturna krajina Kraški rob. Kulturna krajina vključuje Osapsko dolino, Breg, območje Val, Rakitovski in Podgorski kras.

Strnjeno pozidana vas je nastala na strmem pobočju, ki se spušča v dolino Rižane.

Stavbe so zgrajene v pasovih glede na potek plastnic. Čeprav precejšen del stavb izvira iz obdobja med 15. in 17. stoletjem, arheološka najdišča pričajo o že prazgodovinski naselitvi tega območja.

V vasi si lahko ogledate obnovljeno Prkičevo hišo iz leta 1547 – eno najstarejših hiš v vaseh pod Kraškim robom. Hiša ima kamnoseško izdelane arhitekturne člene (portal, erte, konzole) in odprto ostrešje.

Nad vasjo, na vrhu skalne pečine, stoji obrambni stolp.

Stolp (verjetno iz 12. stoletja) je zgrajen iz klesanega belega kamna, s tlorisom v obliki kroga in s štirimi etažami ter vhodom v drugi etaži. Zavarovan s topovi je bil del utrdb na beneško-avstrijski meji.

Pod stolpom je naravna jama, ki je v času turških vpadov služila vaščanom kot zatočišče.

Cerkev sv. Helene, iz leta 1489, stoji odmaknjeno od strnjenega vaškega dela.