V okviru vaškega praznika Bela Istrijana v Šmarjah bo potekal festival narečja Istralekt – narečje v naročju jezika.

Vabimo vas, da se pridružite v soboto, 21. avgusta 2021, ob 19.00 uri v Šmarjah.

Program:

Ingrid Celestina, Libris, vodilni partner: Pozdrav in predstavitev projekta Istralekt – v naročju jezika
dr. Suzana Todorović, dialektologinja: »Ko ćeš bet an dobar moš, moraš pet san refošk«
dr. Tanja Jakomin Kocjančič, kulturna ustvarjalka in raziskovalka: »Ud bendime du martinje«
Zvezdana Viler, narečna govorka: »Bandima še ne dugo uzat, pu vojske u Pumjane«

Voditeljske niti bo prepletala Lara Pirc.

Glasbeno podobo večera bosta z istrskimi melodijami oblikovala skupina Moja mati kuha kafe in Marino Kranjac (Vruja).

Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT – pogoje.

Več na www.libris.si.

Vabljeni!

Narečni festival Istralekt v Šmarjah organizira partner projekta TD Šmarje v okviru istoimenskega projekta, ki teče že od leta 2017 in se bo zaključil v začetku naslednjega leta. Projekt, z uradnim nazivom »Medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v Slovenski Istri«, je poklon istrskemu narečju, njegovim raziskovalcem in vsem, ki ga ohranjajo. Dolgoročni namen projekta je prispevanje k ohranjanju in revalorizaciji narečja in kulturne dediščine v slovenski Istri, kot obliki ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in lokalne identitete na območju, kjer je zaradi demografskih sprememb v preteklosti tovrstna kulturna dediščina ogrožena, saj je vse manj narečnih govorcev. Pod okriljem Istralekta so v osnovnih šolah potekale narečne delavnice, po istrskih krajih pa narečni pogovorni večeri. Del projekta sta tudi narečna festivala, julija je bil v Padni tokrat pa v Šmarja. Poleg tega bo koprski Libris izdal knjigo, oblikoval spletni portal, ob koncu pa bo še zaključna prireditev, na kateri bodo predstavili rezultate projekta, ki ga preko razpisa LAS Istre sofinansira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.