Branje Prešernove poezije, ki ga tradicionalno pripravljata knjigarna Libris in ZKD Mestne občine Koper, bo letos potekalo razpršeno, pred posamičnimi izložbami trgovin v starem mestnem jedru,  v ponedeljek, 8. 2. 2021, med 11. in 13. uro.