Feminizmi so raznolika zbirka študij spolov socialnih teorij, političnih gibanj, moralnih filozofij, ‘feminističnih epistemologij in raziskovalnih pristopov’ pretežno motiviranih z izkušnjami žensk, posebej v socialnem, političnem in ekonomskem kontekstu. Kot socialno gibanje se feminizem v prvi vrsti osredotoča na zmanjšanje in izničenje neenakosti med spoloma in promoviranje pravic, interesov in zadev žensk v družbi.

V sodobnosti feminizmi vse bolj postajo tabu tema, vse bolj se je modno in neproblematično deklarirati kot ne-feministka. Težave v razumevanju feminizmov so obsežnost in nedefiniranost gibanja, predvsem pa nepoznavanje osnovnih teoretskih zastavitev.

 

Kaj so feminizmi? Feminizem na delovnem mestu, aktivizem čustev, javna percepcija feminizma,… so teme, ki jih bomo naslovili v sklopu pogovora.

O feminizmih in vrstah feminizmov bodo diskutirali dr. Renata Šribar, dr. Mirjam Hladnik Milharčič, Lea Culetto in dr. Lev Kreft.

Pogovor bo moderiral Borut Jerman.

 

Avtorica likovnega dela je Samira Kentrić.

Dogodek se bo izvedel v sklopu razstave: Samira Kentrić: Vizije*Visioni.