Razstavljajo:

Jože Pohlen

Janez  Lenassi

Zvest Apollonio

Jure Cihlar

Erik Lovko

Dušan Podgornik

Boris Benčič

Organizatorji: Društvo likovnih umetnikov Insula, OI JSKD Koper,
OI JSKD Izola, Mestna občina Koper