Tudi letos bodo študentje 4. letnika univ. štud. prog. Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem obeležili mednarodni dan maternega jezika, saj bodo pod mentorstvom dr. Barbare Baloh in dr. Martine Mejak za otroke v Centru mladih Koper (Gregoričičeva ulica 4. Koper) od 9.00 do 11.00 izvajali jezikovne delavnice.

Pri tem si bodo pomagali z didaktičnimi igrami, ki so jih pod mentorskim vodstvom dr. Barbare Baloh študentje pripravili in izdelali v okviru predmeta Didaktika slovenščine 1. Pustni torek bo zato pravi čas, da se bodoči učitelji poigrajo z učenci in preizkusijo svoje izdelke. Nastalo jih je več kot šestdeset, zato vsi ne bodo vključeni v delavnico, zato pa bodo postavljeni na ogled.